Verlichting in melkveestallen dient aan specifieke voorwaarden te voldoen, waarbij het adviesdocument van LTO Noord voor agrariërs en overheid als uitgangspunt geldt.

LEDplaza B.V. heeft dit unieke project uitgevoerd met Raadsma uit Dokkum en DW Multi Tech Service uit Nawier. De lichtplannen voor zowel binnen als buiten de melkstallen zijn uitvoerig met de klant besproken. DW Multi Tech, is verantwoordelijk voor het ontwerp en bouwen van de besturingskast. De verlichting wordt 100% automatisch geschakeld en bestuurd. Hierdoor kunnen de Veehouders niet vergeten in of uit te schakelen.