Privacybeleid

Ons privacybeleid
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze Privacy Verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als u onze website gebruikt en/of u inschrijft bij ledplaza Verlichtingsarmaturen en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snapt u precies hoe wij werken. ledplaza Verlichtingsarmaturen handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van ledplaza Verlichtingsarmaturen te gebruiken, dan wel door de website van ledplaza Verlichtingsarmaturen te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring. ledplaza Verlichtingsarmaturen respecteert de privacy van de gebruikers van haar diensten. Wij willen dat u veilig en beveiligd gebruik kan maken van onze website. De gegevens die u ons verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in ons Privacy beleid.

Verzameling van uw gegevens en het gebruik daarvan
ledplaza Verlichtingsarmaturen legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast in ons mailingsysteem na uw toestemming. Wij delen uw gegevens met niemand buiten ledplaza Verlichtingsarmaturen. ledplaza Verlichtingsarmaturen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen..

Inzage in uw gegevens
U heeft het recht tot inzage in alle persoonsgegevens die wij van u bewaren en kunt een kopie aanvragen. Wij zijn gerechtigd daarvoor administratiekosten in rekening te brengen. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen via info@ledplaza.nl . U heeft tevens het recht om ledplaza Verlichtingsarmaturen op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken. Dit faciliteren wij met een opt in/ opt out optie in onze mails..

Informatieoverdracht via het internet & Cookies
Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord. Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar een webbrowser wordt verzonden wanneer er via de browser een website van de server wordt bezocht. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org ledplaza Verlichtingsarmaturen gebruikt cookies om bezoekers te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie..

Wijzigingen in ons Privacybeleid
We kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen. Daarbij plaatsen we de gemaakte wijzigingen op deze pagina, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt. Als u deze website blijft gebruiken na het ingaan van de wijzigingen, geeft u daarmee aan dat u akkoord gaat met de nieuwe versie. Bij grote wijzigingen kunnen we opvallende mededelingen plaatsen of ju anderszins attent maken op het nieuwe beleid, zoals de wet dat voorschrijft. Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over de online privacybescherming van ledplaza Verlichtingsarmaturen dan kun u ons te allen tijde e-mailen op info@ledplaza.com.

Algemene Verordening Gegevensbescherming Lees hier de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.


Telefonisch: +0628127859
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 17:00 uur
E-mail info@ledplaza.com